Nadwyżki wytworzonego prądu – czy można je odsprzedać?

Fotowoltaika Rzeszów 18

Historia fotowoltaiki jest stosunkowo młoda, bo choć jej początku można się dopatrywać w 1876 r. kiedy odkryto, że impuls elektryczny może być wytwarzany podczas ekspozycji na światło materiałów z selenu, to pierwsze krzemowe monokrystaliczne ogniwo słoneczne zbudowano dopiero w 1941 r. (notabene swój niemały wkład miał w tym polski naukowiec Jan Czochralski). Wówczas produkcja takich paneli była jeszcze bardzo droga. Komercjalizacja technologii nastąpiła w latach 90. XX wieku, a od roku 2000 przeżywa intensywny rozwój. Wraz z nim nie tylko spada koszt produkcji, ale i zwiększa się wydajność instalacji PV. Coraz chętniej elektrownie montowane są w gospodarstwach domowych.  

Ile prądu produkuje fotowoltaika?

Oczywiście odpowiedź jest zależna od tego, jak dużą instalację fotowoltaiczną założymy. Zasada jest taka, że po odliczeniu strat, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w naszym klimacie i przy dobrze zaprojektowanej i wykonanej instalacji, z 1kWp jesteśmy w stanie wygenerować w ciągu roku około 950 kWh. A więc, dla gospodarstwa, w którym podstawowym źródłem ciepła i ciepłej wody są urządzenia elektryczne, potrzeba instalacji o mocy 10 kWp. Aby jednak dokonać dokładnych obliczeń i dobrać optymalną dla naszych potrzeb instalację, należy określić średnie zużycie energii elektrycznej w ciągu roku.

Nadwyżki prądu – co się z nimi dzieje?

Instalacja PV zmniejsza lub całkowicie eliminuje rachunki za prąd. Niejednokrotnie też bywa, że produkuje więcej energii,i niż są w stanie wykorzystać domownicy. Co się wówczas z nią dzieje? Nadwyżki prądu, które powstają w najbardziej nasłonecznionych miesiącach roku (od kwietnia do września) nie przepadają. Są odprowadzane do sieci energetycznej w formie tzw. opustów. W okresach o mniejszej wydajności, gdy nasze zapotrzebowanie jest większe niż powstający prąd, wcześniej wyprodukowane nadwyżki możemy odebrać z elektrowni. Zgodnie z ustawą o OZE, gdy moc instalacji wynosi do 10 kWp (a taka zainstalowana jest w większości domów jednorodzinnych oraz w niektórych firmach i gospodarstwach rolnych), prosument ma prawo odebrać w ciągu roku rozliczeniowego 0,8 kWh na każdą przesłaną 1 kWp. Gdy moc instalacji fotowoltaicznej mieści się w przedziale 10-50 kWp wielkość zwrotu za przesłanie 1 kWp wynosi 0,7 kWh. 

Fotowoltaika Rzeszów 17

Czy można sprzedawać nadwyżki prądu ?

Nie, nie można. W przypadku prosumentów, a więc każdego posiadacza instalacji do 50 kWp, bez względu na to, czy jest to użytkownik indywidualny, firma czy gospodarstwo rolne, nie ma mowy o typowej odsprzedaży energii do sieci. Można ją tylko odprowadzać do elektrowni, magazynować i w późniejszym czasie odebrać. Takie rozwiązanie przynosi jednak niewymierne korzyści. Pozwala zaspokoić nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną i zmniejszyć nasze dotychczasowe rachunki za prąd nawet o 90%. 

Jak sprzedawać prąd z fotowoltaiki?

Prąd fotowoltaiczny może sprzedawać jedynie producent prowadzący działalność gospodarczą, opierającą się na dystrybucji prądu. Po uzyskaniu stosownych koncesji, właściciele farm fotowoltaicznych, mogą zajmować się sprzedażą na skalę przemysłową. 

Fotowoltaika - jak czytać rachunek za prąd PGE?

Wszystkie obliczenia zużytego i zmagazynowanego prąd prowadzi za nas elektrownia, do której sieci jesteśmy podłączeni. Wszystkie dane zapisane są na rachunku za prąd po każdym okresie rozliczeniowym. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić i kontrolować przepływ naszej energii. Wyczytamy tam jakie nadwyżki wytworzyła fotowoltaika, ile prądu czeka jeszcze w magazynie i jak wyglądał pobór energii. Na rachunku znajdziemy również informację, ile czasu zostało nam na wykorzystanie nadwyżek. 

Co daje fotowoltaika? Energetyczną niezależność i świadomość realnego wpływu na nasze środowisko. Te zalety łącznie z korzyściami finansowymi zdecydowanie przemawiają za fotowoltaiką, której wszyscy wróżą świetlaną przyszłość.  

Przewiń do góry